Ponuka

Ponúkame  Vám  účinkovanie:

Øna príležitostných koncertoch z tvorby klasikov i súčasných skladateľov

Øna promenádnych koncertoch

Øna smútočných zhromaždeniach

Øna športových podujatiach

Øna vianočných koncertoch a pod.