O dychovke

Vznik dychovej hudby Kolárovičanka sa datuje od roku 1977 za účelom zachovať a pokračovať v tradícii  dychoviek ako v Bytčianskom okrese, tak aj na celom Slovensku. Zakladateľom bol miestny farár Cyril Šujak, ktorý vo farnosti Kolárovice pôsobil 40 rokov. Kolárovičanka patrí medzi najaktívnejšie dychové hudby v Bytčianskom okrese a je činná nepretržite od svojho založenia až do súčasnosti.

V jej radoch vyrástlo 10 muzikantov. Sú tu zastúpené všetky vekové kategórie muzikantov. Kapelníkom DH Kolárovičanka je od roku 2012 Štefan Bulík. Umeleckým vedúcim je Martin Kučera. V súčasnosti  má dychovka 17 členov.  Repertoár Kolárovičanky tvoria predovšetkým ľudové a autorské piesne, no v značnej miere aj tanečná hudba, populárna hudba, sólové skladby, ako aj vlastné skladby a úpravy. Úspechom DH Kolárovičanka bolo vydanie CD s názvom ,,Kolárovskí mládenci" v roku 1998.  

Najväčšie úspechy  však Kolárovičanka dosiahla v lete 2016 !

Na Krajskej súťaži malých dychových hudieb v Tvrdošíne získala dychovka  Zlaté pásmo CUM LAUDE a stala sa absolútnym víťazom súťaže. Okrem toho si odniesla zo súťaže ešte dve ďalsie ceny - Cenu za dramaturgiu a Cenu za pozoruhodný inštrumentálny výkon na súťaži.

Na XVI. ročníku Medzinárodného  súťažného festivalu malých dychových hudieb v Pezinku "Dychovky v Preši", Kolárovičanka získala Zlaté pásmo CUM LAUDE a s počtom bodov 93,33 sa stala absolútnym víťazom súťaže. Taktiež  si odniesla ešte dve ďalšie ocenenia - Cenu za inštrumentálny výkon a Cenu za dramaturgiu. 

Dychová hudba Kolárovičanka má za sebou aj tri úspešné ročníky dychového festivalu "Kolárovický klarinet" v obci Kolárovice. V roku 2018  Kolárovičanka  pripravuje 4. ročník menovaného festivalu. 

Spolupráca muzikantov z Kolárovičanky je ukážkou muzikantského cítenia, pochopenia a prezentovania slovenskej dychovky.

Dúfame, že Vám prinesie Kolárovičanka dobrú pohodu, pobavenie, potešenie v piesňach a prežijete príjemné chvíle pri hudbe - hudbe čistej, nežnej, úprimnej...

 

Vaša Kolárovičanka